« Joz 13:19 Księga Jozuego 13:20 Joz 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Betphegor, i Asedoth, Phasga, i Bethjesymot,
2.GDAŃSKA.1881I Betfegor, i Asdod, Fazga, i Betyjesymot.
3.GDAŃSKA.2017Bet-Peor, Aszdod-Pisga i Bet-Jeszimot.
4.CYLKOWBeth Peor, stoki Pisgi i Beth Jeszymoth.
5.KRUSZYŃSKIBeth-Peor i stoki Pisga, tudzież Beth-Jeszimoth,
6.TYSIĄCL.WYD5Bet-Peor, zbocza Pisga, Bet-Hajeszimot,
7.BRYTYJKAI Bet-Peor, i zbocze górskie Pizga, i Bet-Jeszimot
8.POZNAŃSKABet-Peor, zbocza Pisga, Bet-ha-Jeszimot;
9.WARSZ.PRASKABet–Peor, zbocza góry Pisga, Beg–Hajeszimot,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Beth Peor, stoki Pisgi i Beth Jeszymoth.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBet-Peor, zbocza gór Pisga, Bet-Jeszimot