« Joz 13:20 Księga Jozuego 13:21 Joz 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystkie miasta polne, i wszystkie królestwa Sehon, króla Amorrejskiego, który królował w Hesebon, którego zabił Mojżesz z książęty Madyan: Hewea, i Recem, i Sur, i Hur, i Rebe: książęta Sehon, obywatele ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie też miasta w równinie, i wszystko królestwo Sehona, króla Amorejskiego, który królował w Hesebon, którego zabił Mojżesz, i książęta Madyjańskie Ewi, i Recem, i Sur, i Hur, i Reba; książęta Sehonowe, obywatele ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I wszystkie miasta na równinie oraz całe królestwo Sichona, króla Amorytów, który królował w Cheszbonie, a którego Mojżesz zabił tak jak książąt Midianu: Ewi, Rekem, Sur, Chur, Reba, książęta Sichona zamieszkali w tej ziemi.
4.CYLKOWDalej wszystkie miasta równiny i całe królestwo króla emorejskiego Sychona, który panował w Heszbonie, a którego pokonał Mojżesz wraz z książętami Midjanu: Ewi, Rekem, Cur, Chur i Reba, osiadłymi w kraju książętami Sychona.
5.KRUSZYŃSKIi wszystkie miasta równiny i całe królestwo Sehona, króla amorejskiego, który królował w Heszbonie: jego to pobił Mojżesz, tudzież książąt Midian, Ewi, Rekem, Cur, Hur i Reba, hołdowników Sehona, mieszkających w kraju.
6.TYSIĄCL.WYD5wszystkie miasta płaskowyżu i całe królestwo Sichona, króla amoryckiego panującego w Cheszbonie, którego zwyciężył Mojżesz, a również książąt Madian: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, lenników Sichona zamieszkałych w kraju.
7.BRYTYJKAOraz wszystkie miasta na równinie, całe królestwo króla Amorejczyków Sychona, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pobił wraz z książętami Midianitów Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, książęta Sychona, zamieszkali w tej ziemi.
8.POZNAŃSKAwszystkie miasta na wyżynie i całe państwo Sichona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, a został pokonany przez Mojżesza razem z książętami Madianu: Ewim, Rekemem, Churem i Rebą. Byli oni dowódcami [wojska] Sichona i mieszkali w [tym] kraju.
9.WARSZ.PRASKAwszystkie miasta na płaskowyżu i całe królestwo Sichona, króla amoryckiego, który panował w Cheszbonie. Mojżesz pokonał jego oraz następujących książąt madianickich: Ewiego, Rekema, Sura, Chura i Rebę, poddanych Sichona, zamieszkałych w tym kraju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dalej, wszystkie miasta równiny należące do królestwa emorejskiego króla Sychona, który panował w Heszbonie, a którego pokonał Mojżesz; wraz z książętami Midjanu: Ewim, Rekem, Curem, Churem i Rebą, osiadłymi w pogranicznym kraju, książętami Sychona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi wszystkie miasta na równinie, całe królestwo Sychona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pobił wraz z książętami Midianu: Ewim, Rekemem, Surem, Churem i Rebą, książętami Sychona, mieszkańcami tej ziemi.