« Joz 13:22 Księga Jozuego 13:23 Joz 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A granica synów Ruben była Jordan rzeka. Ta jest osiadłość Rubenitów, według rodów ich, miast i wiosek.
2.GDAŃSKA.1881Była tedy granica synów Rubenowych Jordan z granicami swemi. Toć jest dziedzictwo synów Rubenowych według domów ich, miast i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Granicą synów Rubena był Jordan ze swymi granicami. Oto dziedzictwo synów Rubena według ich rodzin, miast i przyległych do nich wsi.
4.CYLKOWGranicę zaś zachodnią synów Reubena tworzył Jordan jako granica ostateczna. Oto dziedzictwo synów Reubena według różnych ich rodów, ich miasta i przyległe do nich sioła.
5.KRUSZYŃSKIA dział synów Rubena dotykał Jordanu. Ten oto dział jest dziedzictwem synów Rubena, miasta i osiedla ich według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Granicą ziemi synów Rubena był Jordan. Takie jest dziedzictwo synów Rubena według ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKAGranicę Rubenitów stanowił Jordan i jego nabrzeże. To jest dziedzictwo Rubenitów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla.
8.POZNAŃSKAGranicą posiadłości Rubenitów był Jordan. Te miasta z przynależnymi do nich osiedlami są dziedzictwem Rubenitów odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKAZiemie przydzielone Rubenitom ciągnęły się więc aż do Jordanu i okolic nadbrzeżnych. Takie więc miasta i osiedla obejmowało dziedzictwo Rubena, według ich rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś zachodnią granicę synów Reubena tworzył Jarden, jako granica ostateczna. Oto dziedzictwo synów Reubena, według ich różnych rodów; ich miasta oraz przyległe do nich sioła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGranica Rubenitów biegła wzdłuż Jordanu. Oto dziedzictwo potomków Rubena, według ich rodzin - miasta z przynależnymi do nich osiedlami.