« Joz 13:23 Księga Jozuego 13:24 Joz 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dał Mojżesz pokoleniu Gad i synom jego, wedle rodów ich, osiadłość, któréj ten jest dział.
2.GDAŃSKA.1881Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz dał też dziedzictwo pokoleniu Gada, synom Gada według ich rodzin.
4.CYLKOWI wyznaczył Mojżesz pokoleniu Gad, różnym rodom synów Gada, posiadłości:
5.KRUSZYŃSKIPokoleniu Gada, synom Gada według ich rodów, dał Mojżesz:
6.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz dał jedną część pokoleniu potomków Gada, odpowiednio do ich rodów.
7.BRYTYJKAPlemieniu Gadytów dał Mojżesz dziedzictwo według ich rodów.
8.POZNAŃSKAMojżesz przydzielił również dział pokoleniu Gadytów odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKACzęść stosowną do jego rodów przydzielił Mojżesz pokoleniu Gada, czyli Dadytom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz wyznaczył też posiadłości pokoleniu Gad, różnym rodom synów Gada.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA plemieniu Gada, to jest potomkom Gada, Mojżesz dał według ich rodzin