« Joz 13:24 Księga Jozuego 13:25 Joz 13:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Granica Jaser i wszystkie miasta Galaad, i połowica ziemie synów Ammon aż do Aroer, który jest przeciwko Rabba.
2.GDAŃSKA.1881A były ich granice Jazer i wszystkie miasta Galaad, i połowa ziemi synów Ammonowych aż do Aroer, które jest przeciw Rabba;
3.GDAŃSKA.2017A ich granice obejmowały Jazer i wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi synów Ammona aż do Aroeru leżącego naprzeciw Rabby;
4.CYLKOWUdzielono im mianowicie dziedzinę następującą: Jaezer i wszystkie miasta Gileadu i połowa ziemi Ammonitów aż do Aroeru, położonego na wschód od Rabby.
5.KRUSZYŃSKIdo nich należał dział: Jazer i wszystkie miasta Galaadu, połowa kraju synów Ammona, aż do Aroer który jest naprzeciwko Rabba,
6.TYSIĄCL.WYD5Otrzymali w dziedzictwie: Jazer i wszystkie miasta Gileadu, połowę kraju synów Ammona aż do Aroeru, leżącego naprzeciw Rabby,
7.BRYTYJKAMieli oni obszar Jazer, wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi Ammonitów aż do Aroer, które leży na wschód od Rabba,
8.POZNAŃSKAPrzypadł im okręg Jazer i wszystkie miasta Gileadu, połowa ziemi Ammonitów aż do Aroeru, który leży naprzeciw Rabby.
9.WARSZ.PRASKAOtrzymali oni: Jazer i wszystkie miasta Gileadu, połowę kraju Ammonitów aż do Aroeru położonego naprzeciw Rabby,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przydzielono im następujące dziedzictwo: Jaezer, wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi Ammonitów, aż do Aroeru, położonego na wschód od Rabby.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITobszar Jazer i wszystkie miasta Gileadu. Ponadto połowę ziemi Ammonitów aż po Aroer, które leży na wschód od Rabby,