« Joz 13:25 Księga Jozuego 13:26 Joz 13:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I od Hesebon aż do Ramoth, Masphe, i Bethonim, i od Manaim aż do granic Dabir.
2.GDAŃSKA.1881I od Hesebon aż do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim aż do granicy Dabir.
3.GDAŃSKA.2017I od Cheszbonu aż do Ramat-Mispa i Betonim oraz od Machanaim aż do granicy Debiru.
4.CYLKOWI od Heszbonu do Ramath Micpe i Betonim, również od Machnaim do dziedziny Lidebir.
5.KRUSZYŃSKIpoczynając od Heszbonu aż do Ramath-Micpa i Betonim i od Mahanaim do granicy Debiru,
6.TYSIĄCL.WYD5i od Cheszbonu aż do Ramat-Mispa i Betonim oraz od Machanaim do granicy Lo-Debar,
7.BRYTYJKAOd Cheszbonu do Ramat-Mispa i do Betonim oraz od Machanaim aż do Lo-Debar,
8.POZNAŃSKADalej [okręg] od Cheszbonu do Ramat-Micpa i Betonim i od Machanajim do okręgu Lo-Debar;
9.WARSZ.PRASKAnastępnie obszary położone między Cheszbonem a Ramat–Mispa i Betonim, a także między Machanaim a granicą w Lo–Debar;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A od Heszbonu do Ramath Micpe i Betonim; zaś od Machnaim do granicy Lidebir.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi od Cheszbonu po Ramat-Mispe i Betonim, i od Machanaim po granicę Debiru,