« Joz 13:26 Księga Jozuego 13:27 Joz 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W dolinie téż Betharan, i Bethnemra, i Sokoth, i Saphon, ostatnią część królestwa Sehon, króla Hesebon: tego też granica jest Jordan, aż do ostatniéj części morza Cenereth za Jordanem ku wschodniéj stronie.
2.GDAŃSKA.1881W dolinie też Beram, i Betnimra, i Sochot, i Safon, ostatek królestwa Sehona, króla Hesebońskiego, Jordan i pogranicze jego aż do końca morza Cynneret za Jordanem na wschód słońca.
3.GDAŃSKA.2017W dolinie zaś: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sichona, króla Cheszbonu, Jordan i jego pogranicze aż do końca morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu.
4.CYLKOWNastępnie w kotlinie: Beth Haram, Beth Nimra, Sukoth i Cafon, reszta królestwa Sychona, króla Heszbonu z Jordanem jako granicę aż do południowego końca jeziora Kinnereth, po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi.
5.KRUSZYŃSKIa na dolinie Beth-Haram, Beth-Nimra, Sukkoth i Cafon, pozostałe królestwo Sehona, króla Heszbonu, Jordan i obszar aż do końca morza Kinnereth za Jordanem od wschodu.
6.TYSIĄCL.WYD5a w dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sichona, króla Cheszbonu, Jordan i jego okolice aż do krańców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu.
7.BRYTYJKAW dolinie zaś Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sychona, króla Cheszbonu, Jordan i jego nabrzeże aż do krańca jeziora Kinneret z tamtej strony Jordanu, na wschodzie.
8.POZNAŃSKAw dolinie zaś: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Cafon, to jest reszta państwa Sichona, króla Cheszbonu. Następnie Jordan i jego okolice aż do krańców morza Kinneret po wschodniej strome Jordanu.
9.WARSZ.PRASKAPoza tym następujące miejscowości położone w dolinie: Bet–Haram, Bet–Nimra, Sukkot i Safon; wreszcie pozostałą część królestwa Sichona, króla Cheszbonu, rzekę Jordan i jej okolice aż do krańców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie w kotlinie Jardenu: Beth Haram, Beth Nimra, Sukoth i Cafon, reszta królestwa Sychona króla Heszbonu, z Jardenem jako granicą, aż do południowego krańca jeziora Kinnareth, po drugiej stronie Jardenu, ku wschodowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa w dolinie miasta: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sychona, króla Cheszbonu, Jordan i obszar aż po kraniec morza Kineret po wschodniej stronie Jordanu.