« Joz 13:27 Księga Jozuego 13:28 Joz 13:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta jest osiadłość synów Gad, według domów ich, miasta i wioski ich.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest dziedzictwo synów Gad według domów ich, miast i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Oto dziedzictwo synów Gada według ich rodzin, miast i przyległych do nich wsi.
4.CYLKOWOto dziedzictwo różnych rodów synów Gada, ich miasta i przyległe do nich sioła.
5.KRUSZYŃSKITo jest dziedzictwo synów Gada według ich rodów, miasta wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Takie jest dziedzictwo potomków Gada według ich rodów oraz ich miasta z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKATo jest dziedzictwo Gadytów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla.
8.POZNAŃSKATe miasta z przynależnymi do nich osiedlami stanowiły dziedzictwo [przydzielone] Gadytom, odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKATakie więc miasta i osiedla obejmowało dziedzictwo Gada, według jego poszczególnych rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dziedzictwo różnych rodów synów Gada; ich miasta oraz przyległe do nich sioła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dziedzictwo synów Gada według ich rodzin - miasta z przynależnymi do nich osiedlami.