« Joz 13:28 Księga Jozuego 13:29 Joz 13:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dał téż połowicy pokolenia Manasse i synom jego, według rodzajów ich, osiadłość:
2.GDAŃSKA.1881Nadto dał Mojżesz osiadłość połowie pokolenia Manasesowego, i była ta połowa pokolenia synów Manasesowych według domów ich.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz dał też posiadłość połowie pokolenia Manassesa; przypadła ona połowie pokolenia synów Manassesa według ich rodzin.
4.CYLKOWI wyznaczył Mojżesz połowie pokolenia Manaszy posiadłości; a udzielono mianowicie różnym rodom pokolenia Manaszy co następuje:
5.KRUSZYŃSKIPołowie pokolenia Manassesa dał Mojżesz dział; był wiec dział połowy pokolenia Manassesa według ich rodów:
6.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz dał część połowie pokolenia Manassesa <i to przypadło połowie pokolenia Manassesa> odpowiednio do ich rodów.
7.BRYTYJKAPołowie plemienia Manassesa Mojżesz dał dziedzictwo, według ich rodów.
8.POZNAŃSKAMojżesz przydzielił również dział połowie pokolenia Manassego odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKACzęść stosowną do poszczególnych rodów przydzielił Mojżesz połowie pokolenia Manassesa, czyli potomkom Manassesa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz wyznaczył też posiadłości połowie pokolenia Menaszy; a różnym rodom pokolenia Menaszy przydzielono co następuje.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz przydzielił też dziedzictwo połowie plemienia Manassesa. Połowa plemienia potomków Manassesa, według swoich rodzin, otrzymała