« Joz 13:2 Księga Jozuego 13:3 Joz 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od mętnéj rzeki, która oblewa Egipt, aż do granic Akkaron ku północy: ziemia Chanaan, która się na pięć królików Philisthyńskich dzieli, na Gazejczyki i Azotczyki, na Askalonity, Gethejczyki i Akkaronity.
2.GDAŃSKA.1881Od Nilu, który oblewa Egipt, aż do granicy Akaronu na północy, przynależy Chananejczykowi, pięcioro księstw Filistyńskich; Asackie, i Asdodziejskie, Askalońskie, Getejskie, i Akaronicki, i Hawejczycy.
3.GDAŃSKA.2017Od Szichoru, który jest naprzeciw Egiptu, aż do granicy Akaronu na północy – jest to ziemia przynależąca do Kananejczyków, pięciu książąt filistyńskich: z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu, oraz Awwici;
4.CYLKOWPocząwszy od Szychoru, po stronie wschodniej Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu, zalicza się do dziedziny Kanaanejczyków: pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Aszdodu, z Aszkalonu, z Gath i z Ekronu, prócz tego Awici,
5.KRUSZYŃSKIpocząwszy od Szihor, który płynie na wschodzie Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy, zaliczonego do Kanaanejczyków; pięciu książąt filistyńskich: z Gazy, Aszdodu, Eszkelonu, Gath, Ekronu, tudzież Awici;
6.TYSIĄCL.WYD5od Szichoru na granicy Egiptu aż do granicy Ekronu na północy uważa się za kraj kananejski; [kraje] pięciu władców filistyńskich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici,
7.BRYTYJKAOd Szichoru, który płynie na wschód od Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu – uważana za ziemię kanaanejską – jest pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Aszdodu, z Aszkalonu, z Gat, z Ekronu: nadto Awwijczycy
8.POZNAŃSKAod Szichoru przy wschodniej [granicy] Egiptu aż do granic okręgu Ekronu na północy - [ten okręg] uważa się za [kraj] kananejski, pięciu książąt filistyńskich: Gazy, Aszdodu, Aszkalonu, Get i Ekronu, oraz Awwici
9.WARSZ.PRASKApoczynając od Szichoru, położonego na granicy z Egiptem, aż do Ekronu od strony północnej – wszystko to uważa się za ziemię kananejską; następnie posiadłości pięciu władców filistyńskich: z Gazy, z Aszdodu, z Aszkelonu, z Gat i z Ekronu; potem ziemie Awwitów;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.począwszy od Szychoru, po wschodniej stronie Micraim, aż do północnej granicy Ekronu, co zalicza się do granicy Kanaanejczyków; pięciu książąt Pelisztinów: Z Azy, Aszdonu, Aszkalonu, Gath i Ekronu, a oprócz tego Awici.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITod Szichoru, który płynie na wschód od Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy - ziemia uważana za kananejską, należącą do pięciu książąt filistyńskich: z Gazy, z Aszdodu, z Aszkelonu, z Gat i z Ekronu, oraz Awwici.