« Joz 13:29 Księga Jozuego 13:30 Joz 13:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któréj ten jest początek: Od Manaim wszystek Bazan, i wszystkie królestwo Og, króla Bazańskiego, i wszystkie wsi Jair, które są w Bazan, sześćdziesiąt miasteczek.
2.GDAŃSKA.1881Była granica ich od Machanaim wszystko Basan i wszystko królestwo Oga, króla Basańskiego, i wszystkie wsi Jairowe, które są w Basan, sześćdziesiąt miast.
3.GDAŃSKA.2017Ich granica była od Machanaim, obejmowała cały Baszan i całe królestwo Oga, króla Baszanu oraz wszystkie wsie Jaira, które są w Baszanie, sześćdziesiąt miast.
4.CYLKOWObejmowała dziedzina ich od Machnaim cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu i wszystkie sioła Jaira położone w Baszanie, sześćdziesiąt miast.
5.KRUSZYŃSKImieli swój obszar, poczynając od Mahanaim, cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu i wszystkie sioła Jaira w Baszanie - sześćdziesiąt miast.
6.TYSIĄCL.WYD5Otrzymali w dziedzictwie ziemie od Machanaim, cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, i wszystkie Osiedla Jaira w Baszanie, sześćdziesiąt miast.
7.BRYTYJKAObszar ich sięgał od Machanaim i obejmował cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, oraz wszystkie osiedla Jaira, które leżą w Baszanie, w liczbie sześćdziesięciu miast.
8.POZNAŃSKAZiemie ich obejmowały cały Baszan od Machanajim, całe państwo króla Oga [z] Baszanu, wszystkie osiedla Jaira, znajdujące się w Baszanie - razem sześćdziesiąt miast.
9.WARSZ.PRASKAOtrzymali oni ziemie: cały Baszan poczynając od Machanaim, całe królestwo Oga, króla Baszanu, i wszystkie Osiedla Jaira w Baszanie, razem sześćdziesiąt miast.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich granica obejmowała całe królestwo Oga, króla Baszanu – cały Baszan od Machnaim i wszystkie sioła Jaira, położone w Baszanie, łącznie sześćdziesiąt miast.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITobszar począwszy od Machanaim, poprzez cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, oraz wszystkie Osiedla Jaira leżące w Baszanie - razem sześćdziesiąt miast -