« Joz 13:30 Księga Jozuego 13:31 Joz 13:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I połowicę Galaad, i Astaroth, i Edraj, miasta królestwa Og w Bazan, synom Machir, syna Manasse, połowicy synów Machir według rodów ich.
2.GDAŃSKA.1881I połowę Galaad, i Astarot, i Erdej, miasta królestwa Oga w Basan, dał synom Machyra, syna Manasesowego, połowie synów Machyrowych według domów ich.
3.GDAŃSKA.2017Połowę Gileadu, Asztarot i Erdei, miasta królestwa Oga w Baszanie, dał synom Makira, syna Manassesa, a ściśle – połowie synów Makira według ich rodzin.
4.CYLKOWNastępnie połowę Gileadu, niemniej Asztaroth i Edrei główne miasta królestwa Oga w Baszanie. Udzielono to synom Machira, syna Manaszy, a raczej jednej połowie różnych rodów synów Machira.
5.KRUSZYŃSKIPołowę Galaadu, Asztaroth i Edreję, miasta królestwa Oga w Baszanie były dane synom Makhira, syna Manassesa, dla połowy synów Makhira, według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Połowa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie przypadły potomkom Makira, syna Manassesa, a raczej połowie potomków Makira według ich rodów.
7.BRYTYJKAI połowę Gileadu, Asztarot i Edrei, królewskie miasta Oga w Baszanie. To przypadło w udziale synom Machira, syna Manassesa dla połowy synów Machira, według ich rodów.
8.POZNAŃSKAPołowa Gileadu, ponadto Asztarot i Edrei, królewskie miasta Oga w Baszanie, przypadły potomkom Makira, syna Manassego, a właściwie połowie Makirytów, odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKAPołowa Gileadu oraz miasta Asztarot i Edrei, a także miasta należące do królestwa Oga w Baszanie zostały przydzielone synom Makira, syna Manassesa, a dokładniej połowie synów Makira, według ich poszczególnych rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie połowę Gileadu oraz Asztaroth i Edrei – główne miasta królestwa Oga w Baszanie. To przydzielono synom Machira, syna Menaszy, czy raczej jednej połowie różnych rodów synów Machira.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpołowę Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie. To przypadło synom Makira, syna Manassesa - to jest połowie synów Makira - według ich rodzin.