« Joz 13:31 Księga Jozuego 13:32 Joz 13:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(13:32a) Tę osiadłość podzielił Mojżesz na polach Moab za Jordanem, przeciw Jerychu ku wschodniéj stronie.
2.GDAŃSKA.1881Teć są osiadłości, które podzielił Mojżesz w polach Moabskich za Jordanem przeciw Jerychu na wschód słońca.
3.GDAŃSKA.2017Oto posiadłości, które Mojżesz podzielił na polach Moabu za Jordanem, naprzeciw Jerycha na wschodzie.
4.CYLKOWOto dziedziny, które rozdzielił Mojżesz na równinach Moabu w dziedzictwo po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi, naprzeciw Jerycho.
5.KRUSZYŃSKIOto jest, co rozdzielił Mojżesz na równinach Moabu, z drugiej strony Jordanu, naprzeciwko Jerycha, od wschodu.
6.TYSIĄCL.WYD5Taki jest podział dziedzictwa dokonany przez Mojżesza na stepach Moabu, z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha.
7.BRYTYJKATo są dziedzictwa, które nadał Mojżesz na polach moabskich z tamtej strony Jordanu, na wschód od Jerycha.
8.POZNAŃSKATakiego podziału dziedzictwa dokonał Mojżesz na polach Moabu z tamtej strony Jordanu na wschód od Jerycha.
9.WARSZ.PRASKATakich to podziałów dokonał Mojżesz, kiedy znajdował się na nizinach moabickich, z drugiej strony Jordanu, po stronie wschodniej, naprzeciw Jerycha.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto granice, które w dziedzictwo rozdzielił Mojżesz na równinach Moabu, po drugiej stronie Jardenu, ku wschodowi, naprzeciw Jerycha.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest to, co rozdzielił Mojżesz na stepach Moabu za Jordanem, na wschód od Jerycha.