« Joz 13:32 Księga Jozuego 13:33 Joz 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(13:32b) A pokoleniu Lewi nie dał osiadłości; bo Pan, Bóg Izraelów sam jest osiadłością ich, jako mu powiedział.
2.GDAŃSKA.1881Ale pokoleniu Lewi nie dał Mojżesz dziedzictwa; bo Pan, Bóg Izraelski, sam jest dziedzictwem ich, jako im powiedział.
3.GDAŃSKA.2017Lecz pokoleniu Lewiego Mojżesz nie dał dziedzictwa, gdyż PAN, Bóg Izraela, sam jest ich dziedzictwem, jak im to powiedział.
4.CYLKOWPokoleniu Lewitów zaś nie wyznaczył Mojżesz dziedzictwa: Wiekuisty, Bóg Israela - On dziedzictwem ich, jak zapowiedział im.
5.KRUSZYŃSKILecz Mojżesz nie dał dziedzictwa pokoleniu Lewiego; Jahwe, Bóg Izraela oto ich dziedzictwo, jako im oznajmił.
6.TYSIĄCL.WYD5Pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam im oznajmił.
7.BRYTYJKALecz plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa; Pan, Bóg Izraela, On jest ich dziedzictwem, jak im powiedział.
8.POZNAŃSKAPokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz żadnego dziedzictwa, Jahwe bowiem, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak im to sam zapowiedział.
9.WARSZ.PRASKAJednakże nie przydzielił Mojżesz żadnego dziedzictwa pokoleniu Lewiego. Jego dziedzictwem jest Jahwe, Bóg Izraela, jak im to [Mojżesz] sam oznajmił.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Mojżesz nie wyznaczył dziedzictwa pokoleniu Lewitów, gdyż WIEKUISTY, Bóg Israela, On jest ich dziedzictwem, tak jak im zapowiedział.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. PAN, Bóg Izraela - On jest jego dziedzictwem, jak im to zapowiedział.