« Joz 13:4 Księga Jozuego 13:5 Joz 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ukrainy jego. Kraina téż Libanu na wschód słońca, od Baalgad pod górą Hermon, aż wnidziesz do Emath.
2.GDAŃSKA.1881I ziemia Giblitów ze wszystkim Libanem na wschód słońca, od Baalgad pod górę Hermon, aż gdzie chodzą do Emat.
3.GDAŃSKA.2017I ziemia Gibilitów i cały Liban na wschodzie, od Baal-Gad pod górę Hermon, aż do wejścia do Chamat.
4.CYLKOWI ziemia Giblitów, następnie cały Liban na wschodzie, od Baal-Gad u stóp góry Hermon, aż do drogi prowadzącej do Hamath.
5.KRUSZYŃSKIi kraj Giblitów, tudzież cały Liban na wschód słońca, poczynając od Baal-Gad u podnóża góry Hermonu, aż do drogi prowadzącej do Hamath;
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie kraj Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermon, aż do Wejścia do Chamat.
7.BRYTYJKAPonadto ziemia Giblitów, cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u podnóża gór Hermon aż do miejsca, gdzie się idzie do Hamat;
8.POZNAŃSKAdalej kraj Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Chermon aż do wejścia do Chamat.
9.WARSZ.PRASKAWreszcie kraj Giblitów i cały Liban, od Baal–Gad u stóp góry Hermon aż do Wejścia do Chamat.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ziemia Giblitów; następnie, na wschodzie, cały Liban, od Baal–Gad u stóp góry Hermon – aż do drogi prowadzącej do Chamath.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie ziemia Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u podnóża gór Hermonu aż po Lebo-Chamat.