« Joz 13:5 Księga Jozuego 13:6 Joz 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkich, którzy mieszkają na górze od Libanu aż do wód Maserephot, i wszyscy Sydończycy: Jam jest, który je wygładzę od oblicza synów Izraelowych: niechajże to wnidzie w dział dziedzictwa Izrael, jakom ci przykazał.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie mieszkające na górach od Libanu aż do wód gorących, wszystkie Sydończyki Ja wypędzę przed syny Izraelskimi; tylko ją podziel Izraelitom w dziedzictwo, jakom ci rozkazał.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot-Maim i wszystkich Sydończyków wypędzę przed synami Izraela. Tylko podziel ją losem między Izraelitów jako dziedzictwo, tak jak ci rozkazałem.
4.CYLKOWWszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefoth Maim, wszystkich Cydończyków - sam ich wypędzę przed synami Israela; rozlosuj ich tylko w dziedzictwo między Israelitów jakom ci przykazał.
5.KRUSZYŃSKIwszyscy mieszkańcy gór od Libanu aż do wód Misrefoth, to jest wszyscy Sydończycy. Ja ich wypędzę z przed oblicza synów Izraelowych. Tymczasem podziel kraj dla Izraela na dziedzictwo jako ci rozkazałem.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja sam wypędzę sprzed oblicza Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem między Izraelitów na dziedzictwo, jak ci nakazałem.
7.BRYTYJKAWszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja wypędzę przed synami izraelskimi. Rozlosuj tylko ich ziemię jako dziedzictwo między Izraelitów, jak ci nakazałem.
8.POZNAŃSKAJa sam wypędzę przed obliczem Izraela wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot na zachodzie, wszystkich Sydonitów. Podziel zatem tę ziemię losem jako dziedzictwo dla Izraela według tego, co ci nakazałem.
9.WARSZ.PRASKAWszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż po Misrefot–Maim, czyli wszystkich Sydończyków, Ja sam usunę z drogi synów Izraela. Tymczasem ty rzucając losy podziel ten kraj między synów Izraela jako przypadające im dziedzictwo, zgodnie z moim poleceniem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sam wypędzę przed synami Israela wszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefoth Maim, wszystkich Cydończyków; rozlosuj tylko ich dziedzictwo pomiędzy Israelitów, tak jak ci przykazałem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkich mieszkańców gór od Libanu aż po Misrefot-Maim i wszystkich Sydończyków Ja wydziedziczę przed synami Izraela. Tylko przydziel losem Izraelowi dziedzictwo, tak jak ci przykazałem.