« Joz 13:7 Księga Jozuego 13:8 Joz 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z którem Ruben i Gad posiedli ziemię, którą im dał Mojżesz, sługa Pański, za rzeką Jordanu ku wschodniéj stronie.
2.GDAŃSKA.1881Gdyż z drugą połową Rubenitowie i Gadytowie wzięli dziedzictwo swoje, które im dał Mojżesz za Jordanem na wschód słońca, jako im dał Mojżesz, sługa Pański;
3.GDAŃSKA.2017Gdyż z drugą połową Rubenici i Gadyci otrzymali już swoje dziedzictwo, które dał im Mojżesz za Jordanem na wschodzie, jak przydzielał im Mojżesz, sługa PANA;
4.CYLKOWWraz z nim odebrali Reubenidzi i Gadydzi dziedzictwo swoje, które im Mojżesz po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi udzielił - mianowicie tak, jak wyznaczył im Mojżesz, sługa Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIWraz z nim otrzymali Rubenici i Gadyci swoje dziedzictwo, które im dał Mojżesz na wschód za Jordanem - jako nadał im Mojżesz, sługa Boży:
6.TYSIĄCL.WYD5Druga połowa pokolenia Manassesa, a z nią Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na wschód za Jordanem: <Mojżesz, sługa Pana, im dał:>
7.BRYTYJKAGdyż połowa plemienia Manassesa oraz Rubenici i Gadyci otrzymali już swoje dziedzictwo, które dał im Mojżesz z tamtej strony Jordanu na wschodzie, gdy przydzielał im je Mojżesz, sługa Pana.
8.POZNAŃSKADruga połowa pokolenia Manassego, a z nią pokolenia Rubenitów i Gadytów otrzymały już swoje dziedzictwo, które dał im Mojżesz po wschodniej stronie Jordanu, według tego, jak im to wyznaczył Mojżesz, sługa Jahwe:
9.WARSZ.PRASKADruga połowa pokolenia Manassesa oraz Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, nadane im jeszcze przez Mojżesza, za Jordanem, po stronie wschodniej:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wraz z nim, Reubenici i Gadydzi odebrali swoje dziedzictwo, które przydzielił im Mojżesz po drugiej stronie Jardenu, ku wschodowi; tak mianowicie, jak wyznaczył im Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDruga połowa plemienia Manassesa otrzymała dziedzictwo od Mojżesza po wschodniej stronie Jordanu wraz z Rubenitami i Gadytami, gdy przydzielał im je Mojżesz, sługa PANA.