« Łuk 17:14 Ewangelia Łukasza 17:15 Łuk 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeden z nich ujrzawszy iż uleczon, wrócił się z głosem wielkim, sławiąc Boga.
2.WUJEK.1923A jeden z nich, gdy obaczył, że był uzdrowion, wrócił się, głosem wielkim chwaląc Boga.
3.RAKOW.NTA jeden z nich, ujźrzawszy że był uzdrowiony, wrócił się głosem wielkim sławiąc Boga.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeden z nich ujrzawszy, że jest uzdrowiony, wrócił się, wielkim głosem chwaląc Boga;
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem.
6.SZCZEPAŃSKIA jeden z nich, widząc, że był uzdrowiony, wrócił się, wielbiąc Boga głosem wielkim,
7.GRZYM1936A jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił się z drogi, wysławiając głośno Boga,
8.DĄBR.WUL.1973A jeden z nich, skoro zobaczył, że był uzdrowiony, wrócił, głosem wielkim wielbiąc Boga
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem,
10.BRYTYJKAJeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga.
11.POZNAŃSKAA jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, powrócił, wielbiąc głośno Boga,
12.WARSZ.PRASKAWtedy jeden z nich, gdy spostrzegł, że jest oczyszczony, wrócił, wysławiając całym głosem Boga.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeden z nich kiedy ujrzał, że został uzdrowiony, powrócił z wielkim głosem, chwaląc Boga.
14.EIB.BIBLIA.2016Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jeden z nich natomiast, gdy zobaczył, że został uzdrowiony, wrócił, potężnym głosem chwaląc Boga;