« Łuk 17:23 Ewangelia Łukasza 17:24 Łuk 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako błyskawica błysnąwszy się z (jednej strony) pod niebem, a na (drugiej) pod niebem świeci, tak będzie syn człowieczy w dzień swój.
2.WUJEK.1923Albowiem jako błyskawica błyskając się z podniebia, na to, co jest pod niebiem, świeci, takżeć będzie Syn człowieczy w dzień swój.
3.RAKOW.NTJako bowiem błyskawica błyskając się od jednej strony pod niebem na drugą która jest pod niebem świeci: tak będzie i syn człowieczy w dzień swój.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem, świeci: tak będzie i Syn człowieczy w dzień swój.
5.GDAŃSKA.2017Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem jako błyskawica, gdy łyśnie, światło rozsiewa od jednego krańca pod niebem aż do drugiego, tak będzie i Syn człowieczy w dniu swoim.
7.GRZYM1936Bo jak błyskawica blaskiem swym od krańca do krańca niebo całe rozświeca, tak będzie i z synem człowieczym w on dzień.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem jako błyskawica, gdy zabłyśnie spod nieba, oświeca to, co pod niebem jest, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim.
9.TYSIĄCL.WYD5Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
10.BRYTYJKABo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim.
11.POZNAŃSKAbo jak błyskawica, zapałając się, rozświetla niebo od jednego końca do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym.
12.WARSZ.PRASKAJak błyskawica ukazując się na niebie oświetla całe niebo, tak też będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jak błyskawica świecąc z miejsca pod niebem, ku temu poniżej nieba świeci taki będzie w swym dniu i Syn Człowieka.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdyż z przyjściem Syna Człowieczego w Jego Dniu będzie jak z błyskawicą, która swym błyskiem rozświetla niebo z jednego krańca aż po drugi.
15.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem tak, jak błyskawica, gdy zabłyśnie i świeci od jednego krańca pod niebem aż do drugiego krańca pod niebem; tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu.