« Psal 91:16 Księga Psalmów 92:1 Psal 92:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(91:1) Dobrze jest spowiadać sie w Gospodnie i śpiewać imieniowi twemu wysoce
2.PS.PUŁAWSKI(91:1) Dobrze jest chwalić Boga i śpiewać imieniu twemu, Wysoki,
3.WUJEK.1923(92:1) Psalm pienia, na dzień Sobotni. (92:2) Dobrze jest wyznawać Panu: i śpiewać imieniowi twemu, Najwyższy.
4.GDAŃSKA.1881Psalm a pieśń na dzień sobotni. (92:2) Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy.
5.GDAŃSKA.2017Psalm i pieśń na dzień szabatu. Dobrą rzeczą jest wysławiać PANA i śpiewać twemu imieniu, o Najwyższy.
6.PS.BYCZ.1854(92:1) Psalm, Spiéw, na-dziéń Szabatu. (92:2) Piękném jest-czynić dzięki Panu, i-grać-na-strunach Imieniu-Twemu, o-Najwyższy!
7.GÖTZE.1937(92:1) PSALM. Pieśń na dzień sabatni. (92:2) Dobrze jest dziękować Panu, a śpiewać imieniowi Twemu, o Najwyższy!
8.CYLKOW(92:1) Psalm, pieśń na dzień Sabbatu. (92:2) Miło chwalić Boga, sławić imię Twe Najwyższy.
9.KRUSZYŃSKI(92:1) Psalm. Pieśń na dzień sobotni. (92:2) Dobra jest rzecz wysławiać Pana i śpiewać imieniowi Twemu, o Najwyższy!
10.ASZKENAZY (92:1) Pieśń do śpiewu na dzień sobotni. (92:2) Jest dotrze hołd złożyć Jehowie i śpiew zanucić Tobie Najwyższy!
11.SZERUDA(92:1) Psalm, pieśń na dzień sabatu. (92:2) Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy!
12.TYSIĄCL.WYD1(91:1) Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu. (91:2) Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twojemu, Najwyższy:
13.TYSIĄCL.WYD5(92:1) Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu. (92:2) Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy;
14.BRYTYJKA(92:1) Psalm. Pieśń na dzień sabatu. (92:2) Dobrze jest dziękować PanuI opiewać imię twe, o Najwyższy,
15.POZNAŃSKA(92:1) Psalm; pieśń na dzień szabatu. (92:2) Dobrze jest sławić Jahwe i śpiewać na cześć Imienia Twego, o Najwyższy;
16.WARSZ.PRASKA(92:1) Psalm. Pieśń na dzień szabatu. (92:2) O, jak dobrze jest dziękować Panu i wysławiać Twoje Imię, o Najwyższy,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:1) Psalm; pieśń na dzień szabatu. (92:2) Miło jest chwalić WIEKUISTEGO i sławić Twoje Imię, o Najwyższy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(92:1) Psalm. Pieśń na dzień szabatu. (92:2) Dobrze jest dziękować Ci, PANIE, I wielbić Twoje imię, o Najwyższy,