« Psal 92:12 Księga Psalmów 92:13 Psal 92:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(91:13) Szczepieni w domu bożem w trzemiech domu Boga naszego kwiść będą.
2.PS.PUŁAWSKI(91:13) Szczepieni w domu bożym w trzemiech domu Boga naszego kwiść będą.
3.WUJEK.1923(92:14) Wsadzeni w domu Pańskim, rozkwitną się w ziemiach domu Boga naszego.
4.GDAŃSKA.1881(92:14) Wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną.
5.GDAŃSKA.2017Zasadzeni w domu PANA rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
6.PS.BYCZ.1854(92:14) Wsadzeni, w-domu Pana, w-przysionkach Boga-naszego, będą-kwitnęli.
7.GÖTZE.1937(92:14) Którzy zasadzeni są w domu Pańskim, kwitnąć będą w przedsionkach Boga naszego.
8.CYLKOW(92:14) Zaszczepieni w domu Bożym, w dworcach Pana naszego zakwitną.
9.KRUSZYŃSKI(92:14) Ci, co są wszczepieni w Domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną.
10.ASZKENAZY (92:14) Zasadzeni w domu Jehowy, w przedsionkach Boga naszego się rozrosną.
11.SZERUDA(92:14) Posadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
12.TYSIĄCL.WYD1(91:14) Zasadzeni w domu Pańskim, w dziedzińcach Boga naszego rozkwitną.
13.TYSIĄCL.WYD5(92:14) Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
14.BRYTYJKA(92:14) Zasadzeni w domu PańskimWyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
15.POZNAŃSKA(92:14) Zasadzeni przy Domu Jahwe wyrastają na dziedzińcach Boga naszego.
16.WARSZ.PRASKA(92:14) Zasadzony w przybytku Pana, zakwitnie na dziedzińcach Boga naszego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:14) Ci, zaszczepieni w domu WIEKUISTEGO, zakwitną na dziedzińcach prawdziwego Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(92:14) Zasadzeni w domu PANA Kwitną na dziedzińcach naszego Boga.