« Psal 92:14 Księga Psalmów 92:15 Psal 93:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(91:14b) bychą zjawili, (91:15) bo prawy Gospodzin Bog nasz i nie jest lichota w niem.
2.PS.PUŁAWSKI(91:14b) aby zjawili, (91:15) bo prawy Gospodzin Bog nasz a nie złości w niem.
3.WUJEK.1923(92:16) Aby opowiadali, iż prawy Pan, Bóg nasz, a nieprawości w nim niemasz.
4.GDAŃSKA.1881(92:16) Aby to opowiadano, że uprzejmym jest Pan, skała moja, a że w nim nie masz żadnej nieprawości.
5.GDAŃSKA.2017Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości.
6.PS.BYCZ.1854(92:16) Do-opowiadania: że prawym Pan, Skała-moja; że-nie-ma nieprawości, w-Nim.
7.GÖTZE.1937(92:16) Aby oznajmiali, że sprawiedliwy jest Pan, opoka moja, i że niema w Nim żadnej nieprawości.
8.CYLKOW(92:16) By opowiadać, że sprawiedliwym Bóg, opoka moja, a niema krzywdy w Nim.
9.KRUSZYŃSKI(92:16) aby opowiadano, że prawym jest Pan; skałą jest moją i niemasz w Nim nieprawości.
10.ASZKENAZY (92:16) Aby zwiastować, iż szczerym Jehowa i niemasz w Nim skazy.
11.SZERUDA(92:16) aby zwiastować, że prawy jest Pan, opoka moja, i że w Nim nie ma nieprawości.
12.TYSIĄCL.WYD1(91:16) aby świadczyć, jak sprawiedliwy jest Pan, Opoka moja — nie ma w Nim nieprawości.
13.TYSIĄCL.WYD5(92:16) aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Opoka - nie ma w Nim nieprawości.
14.BRYTYJKA(92:16) Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości.
15.POZNAŃSKA(92:16) by głosić, jak prawy jest Jahwe, On, opoka moja, i że nie ma w Nim nieprawości.
16.WARSZ.PRASKA(92:16) I ciągle będzie mówił: Pan jest sprawiedliwy, On jest moją Opoką, nie ma w Nim żadnej skazy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:16) By opowiadać, że WIEKUISTY, ma Opoka, jest sprawiedliwym Bogiem i nie ma w Nim niesprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(92:16) Aby głosić, że Pan jest prawy - On mą opoką, w Nim nie ma nieprawości.