« Psal 92:4 Księga Psalmów 92:5 Psal 92:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(91:5) Kako uwieliczyła sie są działa twoja, Gospodnie! Barzo głębokie uczyniły sie są myśli twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(91:5) Jako wielika są sie uczyniła działa twoja, Boże! Barzo głębokie uczyniły sie myśli twoje.
3.WUJEK.1923(92:6) O jako wielmożne są, Panie, sprawy twoje! nazbyt głębokie stały się myśli twoje.
4.GDAŃSKA.1881(92:6) O jako wielmożne są sprawy twoje, Panie! bardzo głębokie są myśli twoje.
5.GDAŃSKA.2017Jakże wielkie są twoje dzieła, PANIE; bardzo głębokie są twoje myśli.
6.PS.BYCZ.1854(92:6) Jakie wielkie-są, dziéła-Twe, o-Panie! nader głębokie-są, pomysły-Twoje.
7.GÖTZE.1937(92:6) Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie! Bardzo głębokie są myśli Twoje.
8.CYLKOW(92:6) Jak wzniosłe dzieła Twoje Boże, niezmiernie głębokie zamysły Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(92:6) Jak wielkie są sprawy Twoje, Panie! i jak bardzo głębokie są myśli Twoje!
10.ASZKENAZY (92:6) Jakżesz wielkie poczynania Twe Jehowo, wielce głębokie Twe zamysły!
11.SZERUDA(92:6) Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje!
12.TYSIĄCL.WYD1(91:6) Jakże wspaniałe są dzieła Twe, Panie, jak niezgłębione Twe myśli!
13.TYSIĄCL.WYD5(92:6) Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, jak niezgłębione Twe zamysły!
14.BRYTYJKA(92:6) Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje!
15.POZNAŃSKA(92:6) O jakże wielkie są dzieła Twoje, Jahwe! Niezgłębione są myśli Twoje.
16.WARSZ.PRASKA(92:6) Jak wielkie są Twoje dzieła, Panie. jak głębokie są Twoje myśli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:6) Jak wzniosłe są Twoje dzieła, WIEKUISTY, i niezmiernie głębokie Twe zamysły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(92:6) Wielkie są Twoje dokonania, PANIE, I Twoje myśli tak głębokie!