« Est 6:13 Księga Estery 6:14 Est 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy jeszcze oni mówili, przyszli rzezańcy królewscy i przymusili, że co rychléj szedł na ucztę, którą była królowa zgotowała.
2.GDAŃSKA.1881A gdy oni jeszcze mówili z nim, oto komornicy królewscy przyszli, a przymusili Hamana, aby szedł na ucztę, którą była Ester sprawiła.
3.GDAŃSKA.2017A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, oto przyszli eunuchowie króla, aby spiesznie zaprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera.
4.CYLKOWGdy jeszcze tak mówili z nim, przybyli podkomorzowie królewscy, by sprowadzić pospiesznie Hamana na biesiadę, którą przygotowała Estera.
5.KRUSZYŃSKIGdy jeszcze z nim rozmawiali, a rzezańcy króla nadeszli i zabrali Amana, aby zaprowadzić na ucztę, jaką urządziła Estera.
6.TYSIĄCL.WYD5A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, nadeszli eunuchowie, by śpiesznie zaprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera.
7.BRYTYJKAGdy oni jeszcze z nim rozmawiali, zjawili się eunuchowie królewscy i szybko sprowadzili Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera.
8.POZNAŃSKAJeszcze podczas tej rozmowy przybyli dworzanie królewscy, aby śpiesznie zaprowadzić Hamana na ucztę, przygotowaną przez Esterę.
9.WARSZ.PRASKAKiedy to jeszcze mówili, nadbiegli eunuchowie królewscy, aby prędzej odprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy jeszcze tak z nim mówili, przybyli podkomorzy królewscy, aby szybko sprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNim skończyli rozmowę, przybyli eunuchowie królewscy i śpiesznie zaprowadzili Hamana na ucztę przygotowaną przez Esterę.