« Est 6:3 Księga Estery 6:4 Est 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wnet król rzekł: Kto jest w sieni? (Bo Aman wszedł był do sieni wewnętrznéj domu królewskiego, aby namienił królowi, i kazał obiesić Mardocheusza na szubienicy, która mu była nagotowana.)
2.GDAŃSKA.1881I rzekł król: Któż jest w sieni? (a Haman przyszedł był do sieni zewnętrznej pałacu królewskiego, chcąc mówić z królem, aby powieszono Mardocheusza na szubienicy, którą mu był nagotował.)
3.GDAŃSKA.2017Król zapytał: Kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman przyszedł na zewnętrzny dziedziniec domu królewskiego, aby porozmawiać z królem, by powiesić Mardocheusza na szubienicy, którą dla niego przygotował.
4.CYLKOWTedy zapytał król: Któż w dworcu? Haman zaś przybył właśnie do zewnętrznego dworca królewskiego celem uproszenia króla, aby obwieszono Mardechaja na szubienicy, którą przygotował dla niego.
5.KRUSZYŃSKIRzekł król: "Kto jest na dziedzińcu?" A Aman przybył na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego, aby prosić króla o powieszenie Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego.
6.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł król: Kto jest na dziedzińcu? A na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Haman powiedzieć królowi, żeby powieszono Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego.
7.BRYTYJKAKról zapytał: Kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował.
8.POZNAŃSKASpytał król: - Kto jest na dziedzińcu? A był to Haman, który wszedł aż na dziedziniec zewnętrzny pałacu królewskiego, aby zapytać króla, czy może powiesić Mardocheusza na szubienicy, którą dla niego przygotował.
9.WARSZ.PRASKAKról zapytał: Kto tam stoi teraz na dziedzińcu? Akurat wtedy przyszedł na dziedziniec pałacu królewskiego Haman, który udawał się do króla, by mu powiedzieć, że Mardocheusz ma być powieszony na dopiero zbudowanej szubienicy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król zapytał: Kto stoi na dziedzińcu? A Haman właśnie przybył do wewnętrznego dziedzińca królewskiego w celu uproszenia króla, by Mardechaja powieszono na szubienicy, którą dla niego przygotował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról zapytał: Kto jest na dziedzińcu? A na dziedziniec zewnętrzny pałacu królewskiego wszedł właśnie Haman. Chciał od króla uzyskać zgodę na powieszenie Mordochaja na dopiero co ustawionej szubienicy.