« Psal 25:2 Księga Psalmów 25:3 Psal 25:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:2b) bo wszytcy, jiż proszą cie, nie będą osromoceni. (24:3) Osromoceni bądźcie wszytcy zła czyniący na prozność.
2.PS.PUŁAWSKI(24:2b) bo wszystcy, jiż cirpią cie, nie będą osromoceni. (24:3) Osromani bądźcie wszystcy złość strojący po proźnicy.
3.WUJEK.1923Albowiem wszyscy, którzy cię czekają, nie będą zawstydzeni: niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny.
4.GDAŃSKA.1881A tak wszyscy, którzy oczekują ciebie, nie będą zawstydzeni; zawstydzeni będą bez przyczyny nieprawość czyniący.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę nikt, kto ciebie oczekuje, nie dozna wstydu; zawstydzą się ci, którzy bez powodu popełniają nieprawość.
6.GÖTZE.1937Albowiem nikt z tych, co na Ciebie ufnie oczekują, nie będzie zawstydzony; lecz zawstydzeni będą ci, którzy postępują wiarołomnie bez przyczyny.
7.CYLKOWI wszyscy, którzy Ci ufają, nie zawstydzą się; zawstydzą się przeniewierzający się napróżno.
8.KRUSZYŃSKIRównież wszyscy, co Cię oczekują, nie będą zawstydzeni. Zawstydzeni będą czyniący nieprawość.
9.ASZKENAZY Bo wszak i wszyscy, którzy Cię czekają z tęskną nadzieją, nie zaznają hańbiącego zawodu, owszem zawstydzeni będą ci, co zdradę czynią daremnie.
10.SZERUDAZaiste, wszyscy, którzy Ciebie oczekują, nie doznają wstydu; doznają wstydu ci, co lekkomyślnie stali się niewiernymi.
11.TYSIĄCL.WYD1(24:3) {Gimel} Wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają; doznają wstydu ci, którzy wiarę łamią nierozważnie.
12.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; niech doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
13.BRYTYJKAZaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.
14.POZNAŃSKAWszak nie zawiedzie się nikt, kto w Tobie pokłada nadzieję; zawiodą się ci, którzy niebacznie łamią wiarę.
15.WARSZ.PRASKABo kto Tobie ufa, nie będzie pohańbiony, hańbą zaś okryje się ten, kto zaufał marnościom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zawstydzą się wszyscy, którzy Tobie ufają; a zawstydzą się ci, co się sprzeniewierzają bez przyczyny.
17.EIB.BIBLIA.2016Wiem! Kto na Ciebie czeka, temu wstyd nie grozi, Ze wstydem odejdą chwiejni wiarołomcy.