« Psal 25:6 Księga Psalmów 25:7 Psal 25:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:7) Grzechow młodości mojej a nieumieństwa mego nie pomni. (24:8) Podług miłosierdzia twego pomni mie ty prze dobrotę twoję, Gospodnie.
2.PS.PUŁAWSKI(24:7) Grzechow młodości mojej i nieumiętstwa mojego nie pomni. (24:8) Podług miłosierdzia twego pomni mię ty prze dobrotę twoję, Gospodnie.
3.WUJEK.1923Grzechów młodości mojéj, i niewiadomości moich nie racz pamiętać: według miłosierdzia twego pomnij na mię ty, dla dobroci twéj, Panie!
4.GDAŃSKA.1881Grzechów młodości mojej, i przestępstw moich nie racz pamiętać; według miłosierdzia twego wspomnij na mię, dla dobroci twojej, Panie!
5.GDAŃSKA.2017I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE.
6.GÖTZE.1937Nie wspominaj grzechów młodości mojej ani moich występków; ale wspomnij o mnie według Swojej łaskawości, dla dobroci Swojej, Panie!
7.CYLKOWGrzechów méj młodości i przewinień moich nie pomnij; w łasce Twojéj pamiętaj o mnie, wedle dobroci Twojéj, Boże!
8.KRUSZYŃSKIGrzechów i przewinień młodości mej nie pamiętaj; według miłosierdzia Twego wspomnij na mnie, o Ty, Panie, według dobroci Twej!
9.ASZKENAZY Przewinień mej młodości i wykroczeń moich racz nie pamiętać, wedle miłosierdzia Twego pamiętaj Ty o mnie dla Twej dobroci -
10.SZERUDARacz nie pamiętać grzechów młodości mojej i przestępstw moich, Panie, przez wzgląd na dobroć Twoją pamiętaj o mnie w łasce swojej!
11.TYSIĄCL.WYD1(24:7) {Chet} Nie pomnij grzechów mej młodości ni przewinień moich; Ty o mnie pamiętaj według miłosierdzia Twego, ze względu na dobroć Twą, Panie.
12.TYSIĄCL.WYD5{Chet} Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!
13.BRYTYJKAGrzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie, Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.
14.POZNAŃSKANie chciej pamiętać grzechów mej młodości i moich występków, ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego, przez Twoją dobroć, o Jahwe!
15.WARSZ.PRASKANie pamiętaj zaś o grzechach młodości i występkach moich, wspomnij na mnie w Twej dobroci, Panie, bo jesteś dobry.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Grzechów mojej młodości oraz moich przewinień nie wspominaj; w Twojej łasce o mnie pamiętaj, według Twojej dobroci, WIEKUISTY.
17.EIB.BIBLIA.2016Nie pamiętaj mych przestępstw i grzechów młodości, Niech łaska przyświeca Twej pamięci o mnie, Proszę o to ze względu na Twą dobroć, PANIE.