« Mar 3:12 Ewangelia Marka 3:13 Mar 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstąpił na górę, a wezwał ty które sam chciał, i przyszli k niemu.
2.WUJEK.1923I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego.
3.RAKOW.NTI wstępuje na górę, i przyzywa które sam chciał; i przyszli do niego.
4.GDAŃSKA.1881I wstąpił na górę, a wezwał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do niego.
5.GDAŃSKA.2017Potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.
6.SZCZEPAŃSKIA wszedłszy na górę, przywołał do Siebie tych, których sam chciał; oni zaś przystąpili do Niego.
7.GRZYM1936Wstąpił potem na górę, wzywając za sobą kogo sam chciał, i poszli za nim.
8.DĄBR.WUL.1973A wszedłszy na górę przywołał do siebie tych, których sam chciał, i przybyli do niego.
9.DĄBR.GR.1961A potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. I przyszli do niego,
10.TYSIĄCL.WYD5Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.
11.BRYTYJKAI wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.
12.POZNAŃSKAI wchodzi na górę, i przywołuje tych, których sam chciał. A oni podeszli do Niego.
13.WARSZ.PRASKAA potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których chciał. I przyszli do Niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wchodzi na górę oraz woła do siebie tych, których sam chciał; zatem do niego przyszli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał, a oni przyszli do Niego.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wstąpił na górę, i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i przyszli do Niego.