« Mar 3:1 Ewangelia Marka 3:2 Mar 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pilnowali go jeśliby ji w Szabath uzdrowił, aby ji oskarżyli.
2.WUJEK.1923I podstrzegali go, jeźliby w szabbaty uzdrawiał, aby go oskarżyli.
3.RAKOW.NTI podstrzegali go, jeśliby go uzdrowił w Szabaty; aby go oskarżyli.
4.GDAŃSKA.1881I podstrzegali go, jeźliby go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli.
5.GDAŃSKA.2017I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć.
6.SZCZEPAŃSKIAby więc módz Go oskarżyć, uważano <bacznie> na Niego, czy <go> uzdrowi w dzień szabatu.
7.GRZYM1936I podstrzegali go, czy będzie uzdrawiał w szabat, aby go oskarżyć.
8.DĄBR.WUL.1973I podpatrywali czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.
9.DĄBR.GR.1961I podpatrywali go, czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.
10.TYSIĄCL.WYD5A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
11.BRYTYJKAI podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć.
12.POZNAŃSKAI podpatrywali, czy uzdrowi go w szabat, aby Go oskarżyć.
13.WARSZ.PRASKAA oni podpatrywali Go, czy dokona uzdrowienia w szabat, żeby móc Go potem oskarżyć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc go obserwowali, by go oskarżyć, o ile uzdrowi w szabat.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI śledzili Go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia, chcieli Go bowiem oskarżyć.
16.TOR.NOWE.PRZ.I śledzili Go, czy uzdrowi go w sabat, aby Go oskarżyć.