« Mar 3:33 Ewangelia Marka 3:34 Mar 3:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obejrzawszy wkrąg około siebie siedzące, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
2.WUJEK.1923A pojrzawszy na te, którzy około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
3.RAKOW.NTA pojźrzawszy wokoło na one którzy około niego siedzieli, mówi: Oto, matka moja, i bracia moi!
4.GDAŃSKA.1881A spojrzawszy wokoło po tych, którzy koło niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja, i bracia moi!
5.GDAŃSKA.2017A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
6.SZCZEPAŃSKIA spojrzawszy na siedzących wokoło Siebie, mówi: Oto matka moja i bracia moi;
7.GRZYM1936I obejmując wzrokiem tych, co około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
8.DĄBR.WUL.1973I popatrzywszy na tych, którzy wokół niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
9.DĄBR.GR.1961I popatrzywszy na tych, którzy siedzieli kręgiem wokół niego, rzecze: Oto matka moja i bracia moi.
10.TYSIĄCL.WYD5I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.
11.BRYTYJKAI powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
12.POZNAŃSKAI spojrzawszy na siedzących wokół siebie, mówi: - Oto matka moja i bracia moi.
13.WARSZ.PRASKAA potem, patrząc na siedzących dokoła, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spojrzał po tych, którzy wokół niego siedzieli kołem oraz mówi: Oto moja matka i moi bracia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli, i oświadczył: Oto moja matka i moi bracia.
16.TOR.NOWE.PRZ.I spojrzał dookoła na tych, którzy siedzieli wokół Niego, i powiedział: Oto matka moja i moi bracia!