« DzA 9:20 Dzieje Apostolskie 9:21 DzA 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zdumiewali się przeto wszytcy słuchający i mówili: Nie tenli jest, który borzył w Jeruzalemie ozywające się imieniem tym? I tu na to przyszedł, aby je powiązawszy wiódł do arcyoffiarników.
2.WUJEK.1923I zdumiewali się wszyscy, którzy słuchali, i mówili: Izali nie ten jest, który burzył w Jeruzalem te, którzy wzywali tego imienia? i tu na to przyszedł, aby je powiązawszy, wiódł do przedniejszych kapłanów?
3.RAKOW.NTI zapamiętywali się wszyscy którzy to słyszeli, i mówili: Izali nie ten jest, który bórzył w Jeruzalem one, którzy wzywają imienia tego; i tu był na to przyszedł, aby powiązawszy je wiódł do przedniejszych Ofiarowników?
4.GDAŃSKA.1881I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, i mówili: Izali to nie jest ten, który burzył w Jeruzalemie tych, którzy wzywali imienia tego? i tuć na to przyszedł, aby ich związawszy, wiódł do najwyższych kapłanów?
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy, którzy go słuchali, ze zdziwieniem pytali: Czy to nie jest ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia, i przybył tu po to, aby ich związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów?
6.JACZEWSKIDziwili się temu wszyscy obecni i mówili: "Cóż to jest? Czyż to nie on walczył w Jerozolimie przeciwko wyznawcom Jezusa, i czyż nie w tym celu tu przybył, aby ich powiązać i oddać w ręce zwierzchności kapłańskiej"?
7.SZCZEPAŃSKIA wszyscy, co słyszeli, zdumiewali się. i mówili: Czyż to nie ten sam, co w Jeruzalem prześladował wyznawców tego Imienia, a i tutaj przybył po to, aby ich związać i powieść do arcykapłanów?
8.DĄBR.WUL.1973A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się i mówili: Czyż to nie jest ten, co w Jeruzalem prześladował wzywających tego imienia, a tutaj przybył po to, aby ich w więzach zaprowadzić do przedniejszych kapłanów?
9.DĄBR.GR.1961A wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co w Jerozolimie prześladował wzywających tego imienia i przybył tutaj, aby ich w więzach zaprowadzić do najwyższych kapłanów?
10.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: Czy to nie ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?
11.BRYTYJKAWszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?
12.POZNAŃSKAWszyscy słuchający go dziwili się i pytali: "Czy to nie ten, który prześladował w Jerozolimie wyznawców tego imienia, i właśnie po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłanów?"
13.WARSZ.PRASKAA wszyscy, którzy słuchali jego słów, pytali ze zdumieniem: Czyż to nie ten, który w Jerozolimie tak surowo prześladował wyznawców tego Imienia i po to również przybył tu, żeby ich wtrącać do więzienia i przekazywać arcykapłanom?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszyscy, którzy słuchali, doprowadzali się do oszołomienia i mówili: Czy nie jest to ten, co pustoszył w Jerozolimie wzywających tego Imienia? Także tu przybył dla tego celu, aby ich związać i zaprowadzić do arcykapłanów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni: Czy to nie ten człowiek - pytali - występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia? I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów?
16.TOR.NOWE.PRZ.I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, i mówili: Czy to nie jest ten, który niszczył w Jerozolimie tych, którzy wzywają tego imienia, i przyszedł tu po to, aby ich związać i przyprowadzić do arcykapłanów?