« DzA 9:25 Dzieje Apostolskie 9:26 DzA 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy Saul do Jeruzalema kusił się przystać ku uczniom, lecz się go wszytcy bali, niewierząc żeby był uczeń.
2.WUJEK.1923A gdy przyszedł do Jeruzalem, kusił się przyłączyć do uczniów, a wszyscy się go bali, nie wierząc, żeby był uczniem.
3.RAKOW.NTA gdy przyszedł Saul do Jeruzalem, kusił się przyłączyć do uczniów; i wszyscy bali się go, nie wierząc żeby był uczniem.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł Saul do Jeruzalemu, kusił się przyłączyć do uczniów; ale się go wszyscy bali, nie wierząc, aby był uczniem.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Saul przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.
6.JACZEWSKISzaweł przybył do Jerozolimy i pragnął się połączyć z uczniami Pańskimi, oni zaś bali się go, nie wierząc, aby był uczniem Chrystusowym.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że został uczniem.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów. Ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
11.BRYTYJKAA gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.
12.POZNAŃSKAGdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszędzie budził podejrzenie: nie wierzono, że jest uczniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przybył do Jerozolimy, próbował się łączyć z uczniami; lecz wszyscy go się bali, nie wierząc, że jest uczniem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Po przybyciu do Jerozolimy, Saul próbował przyłączyć się do uczniów; ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.