« 1Krl 8:19 1 Księga Królewska 8:20 1Krl 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I potwierdził Pan mowę swoję, którą mówił: i stanąłem miasto Dawida, ojca mego, i usiadłem na stolicy Izraelskiéj, jako Pan powiedział, i zbudowałem dom imieniowi Pana, Boga Izraelowego.
2.GDAŃSKA.1881A tak utwierdził Pan słowo swoje, które był powiedział. Bom ja powstał miasto Dawida, ojca mego, i usiadłem na stolicy Izraelskiej, jako był powiedział Pan, i zbudowałem dom imieniowi Pana, Boga Izraelskiego
3.GDAŃSKA.2017PAN wypełnił swoje słowo, które powiedział. A ja powstałem w miejsce Dawida, swego ojca, i usiadłem na tronie Izraela, jak PAN zapowiedział, i zbudowałem dom dla imienia PANA, Boga Izraela.
4.CYLKOWI tak stwierdził Wiekuisty słowo Swoje, które wypowiedział, i powstałem ja miasto Dawida, ojca mojego, i zasiadłem na stolicy izraelskiej, jako wyrzekł Wiekuisty, i zbudowałem przybytek ten imieniu Wiekuistego, Boga Izraela.
5.KRUSZYŃSKII urzeczywistnił Jahwe słowo swoje, które wyrzekł: jam został postawiony na miejsce Dawida, ojca mego i zasiadłem na stolicy Izraela, jako był powiedział Jahwe i zbudowałem ten dom dla imienia Jahwe, Boga izraelskiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Pan wypełnił właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu, Dawidzie, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela.
7.BRYTYJKAI Pan dotrzymał swojego słowa, jakie wypowiedział, i ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak powiedział Pan, i ja zbudowałem dom imieniu Pana, Boga Izraela.
8.POZNAŃSKADotrzymał więc Jahwe swego słowa, które wypowiedział. Zostałem następcą Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak to zapowiedział Jahwe, i zbudowałem Świątynię dla Imienia Jahwe, Boga Izraela.
9.WARSZ.PRASKAJahwe dotrzymał słowa, które wypowiedział. To rzeczywiście ja przyszedłem na miejsce ojca mojego, Dawida, to ja zasiadłem na tronie Izraela, jak przepowiedział Jahwe, ja wreszcie zbudowałem świątynię dla Imienia Jahwe, Boga Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak WIEKUISTY utwierdził Swoje słowo, które wypowiedział, i powstałem ja, zamiast mojego ojca Dawida, zasiadłem na tronie israelskim – jak powiedział WIEKUISTY, i zbudowałem ten Przybytek Imieniu WIEKUISTEGO, Boga Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN spełnił wypowiedziane przez siebie Słowo. Oto nastałem po moim ojcu Dawidzie, zgodnie z obietnicą PANA zasiadłem na tronie Izraela i zbudowałem świątynię imieniu PANA, Boga Izraela.