« 1Krl 8:20 1 Księga Królewska 8:21 1Krl 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postanowiłem tam miejsce skrzyni, w któréj jest przymierze Pańskie, które postanowił z ojcy naszymi, gdy wyszli z ziemie Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881I naznaczyłem tam miejsce skrzyni, w której jest przymierze Pańskie, które uczynił z ojcy naszymi, gdy je wywiódł z ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017I przeznaczyłem tam miejsce dla arki, w której znajduje się przymierze PANA, które zawarł z naszymi ojcami, gdy wyprowadził ich z ziemi Egiptu.
4.CYLKOWI wyznaczyłem tam miejsce dla arki mieszczącej przymierze Wiekuistego, które zawarł z ojcami naszymi, gdy wywiódł ich z ziemi egipskiej.
5.KRUSZYŃSKII ustaliłem tam miejsce dla Arki, gdzie się znajduje Przymierze Boga, jakie zawarł z ojcami naszymi, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej".
6.TYSIĄCL.WYD5A w nim urządziłem miejsce dla arki, w której jest przymierze Pana zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej.
7.BRYTYJKAI przygotowałem tam miejsce dla Skrzyni, w której złożony jest Zakon Przymierza Pańskiego, jakie zawarł Pan z naszymi ojcami, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej.
8.POZNAŃSKAPrzygotowałem tam miejsce dla Arki, bo tam się znajduje Przymierze Jahwe, które zawarł z ojcami naszymi, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej.
9.WARSZ.PRASKAWydzieliłem w niej specjalne miejsce dla arki, znaku przymierza Jahwe, przymierza, które On zawarł z naszymi praojcami, kiedy ich wyprowadzał z ziemi egipskiej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wyznaczyłem tam miejsce dla Arki, w której umieszczono Przymierze WIEKUISTEGO, jakie zawarł z naszymi przodkami, kiedy ich wyprowadził z ziemi Micraim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzygotowałem w niej miejsce dla skrzyni, zawierającej Przymierze PANA, które zawarł On z naszymi ojcami po wyprowadzeniu ich z ziemi egipskiej.