« 1Krl 8:34 1 Księga Królewska 8:35 1Krl 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli będzie zamknione niebo, a nie będzie dżdżu dla grzechów ich: a modląc się na tem miejscu pokutę czynić będą imieniowi twemu, a nawrócą się od grzechów swoich dla utrapienia swego:
2.GDAŃSKA.1881Gdyby zawarte było niebo, a nie byłoby dżdżu, przeto że zgrzeszyli przeciwko tobie, a modliliby się na tem miejscu, wyznawając imię twoje, a od grzechów swoich odwróciliby się, gdybyś je utrapił:
3.GDAŃSKA.2017Kiedy niebo będzie zamknięte i nie będzie deszczu z powodu tego, że zgrzeszyli przeciwko tobie, ale będą się modlić w tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś;
4.CYLKOWGdyby zawartem było niebo a nie było deszczu, ponieważ zgrzeszyli przeciw Tobie, a modlili się na miejscu tem, wyznawając imię Twoje a nawracając się z grzechu swego, ponieważ upokorzyłeś ich,
5.KRUSZYŃSKI"Gdy niebo się zamknie i nie będzie deszczu, ponieważ przeciwko tobie zgrzeszyli, gdy jednak modlić się będą na tym miejscu, i oddadzą chwałę imieniu Twemu i odwrócą się od swoich grzechów, boś ich upokorzył,
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twe imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś,
7.BRYTYJKAGdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś,
8.POZNAŃSKAGdy zamknie się niebo i nie będzie deszczu, bo zgrzeszyli przeciw Tobie, ale będą się modlić na tym miejscu, będą wysławiać Twoje Imię i odwrócą się od grzechów swoich, dlatego bo ich upokorzyłeś.
9.WARSZ.PRASKAKiedy niebo się zamknie i nie będzie deszczu, dlatego że dopuścili się wykroczeń przeciw Tobie, to jeśli zwrócą się znów ku Tobie, jeśli zaczną się modlić na tym miejscu i oddawać chwałę Twojemu Imieniu, jeśli porzucą swoje grzechy wskutek Twojego karania –
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby niebo było zamknięte oraz nie było deszczu, ponieważ zgrzeszyli przeciw Tobie, a modlili się na tym miejscu, wyznając Twoje Imię i nawracając się ze swojego grzechu, ponieważ ich upokorzyłeś
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy powstrzymasz niebo i nie będzie deszczu za to, że zgrzeszyli przeciw Tobie, lecz będą modlić się zwróceni ku temu miejscu, uwielbią Twoje imię i odwrócą się od swojego grzechu - bo ich upokorzyłeś -