« 1Krl 8:41 1 Księga Królewska 8:42 1Krl 8:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy tedy przyjdzie, a będzie się modlił na tem miejscu:
2.GDAŃSKA.1881(Bo usłyszą o imieniu twojem wielkiem, i o ręce twojej możnej, i o ramieniu twojem wyciągnionem,)przyjdzieli tedy, a będzie się modlił w tym domu:
3.GDAŃSKA.2017(Usłyszą bowiem o twoim wielkim imieniu, twojej mocnej ręce i twoim wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić ku temu domowi;
4.CYLKOWAlbowiem usłyszą o wielkim imieniu Twojem, o ręce Twej przemożnej i ramieniu Twojem wyciągniętem - jeżeliby przybył a pomodlił się w przybytku tym -
5.KRUSZYŃSKIbo usłyszą o imieniu Twoim wielkim, o ręce Twojej silnej, o ramieniu Twoim wyciągnionym -
6.TYSIĄCL.WYD5bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twej mocnej ręce, i wyciągniętym ramieniu - gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni,
7.BRYTYJKAUsłyszą bowiem o twoim wielkim imieniu i o twojej potężnej mocy, i o twoim wyciągniętym ramieniu – gdy tedy przyjdzie i modlić się będzie w tym przybytku,
8.POZNAŃSKA- bo [ludzie] słyszą o Twoim wielkim Imieniu, o mocnej Twojej ręce, o Twym wyciągniętym ramieniu - [skoro więc] przyjdzie i będzie się modlił w tej Świątyni,
9.WARSZ.PRASKAbo będą się rozchodzić dokoła wieści o Twoim wielkim Imieniu, o Twojej silnej ręce i wyciągniętym ramieniu – kiedy więc ów cudzoziemiec przyjdzie, aby modlić się w tej świątyni –
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo usłyszą o Twoim wielkim Imieniu, o Twojej przemożnej ręce i o Twoim wyciągniętym ramieniu jeśli przybędzie i pomodli się w tym Przybytku,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITbo usłyszą tam o Twoim sławnym imieniu i o Twojej mocnej ręce, i o Twoim wyciągniętym ramieniu - gdy więc przyjdzie, by modlić się w tej świątyni,