« 1Krl 8:51 1 Księga Królewska 8:52 1Krl 8:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby były oczy twoje otwarte na prośbę sługi twego i ludu twego Izraelskiego, i abyś je wysłuchał we wszystkiem, o co cię wzywać będą.
2.GDAŃSKA.1881Niech będą oczy twoje otwarte na prośbę sługi twego, i na prośbę ludu twego Izraelskiego, abyś je wysłuchał we wszystkiem, o co cię wzywać będą.
3.GDAŃSKA.2017Niech twoje oczy będą otwarte na prośbę twego sługi i na prośbę twego ludu Izraela, abyś ich wysłuchał we wszystkim, o co będą wołać do ciebie.
4.CYLKOWAby były oczy Twoje otwarte na błagalne prośby sługi Twojego i błagalne prośby ludu Twego Izraela, abyś wysłuchał ich we wszystkiem, o co wzywać Cię będą.
5.KRUSZYŃSKIoby oczy Twoje były otwarte na błaganie sługi Twego i na błaganie ludu Twego izraelskiego, abyś wysłuchał ich we wszystkim, o co prosić Cię będą.
6.TYSIĄCL.WYD5Niech Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu, Izraela, byś ich wysłuchał, ilekroć będą wołać do Ciebie.
7.BRYTYJKANiechże tedy twoje oczy będą otwarte na błaganie sługi twojego i na błaganie twojego ludu izraelskiego, abyś ich wysłuchał, ilekroć zawołają do ciebie.
8.POZNAŃSKAOby Twoje oczy były otwarte na błaganie sługi Twojego i na błaganie Twojego ludu izraelskiego, abyś ich wysłuchał we wszystkim, o co będą wołać do Ciebie.
9.WARSZ.PRASKANiech się otworzą Twoje oczy na błagania Twojego sługi i modły całego ludu izraelskiego, racz im uczynić wszystko, o co Cię będą prosić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech Twe oczy będą otwarte na błagalne prośby Twojego sługi oraz błagalne prośby Twojego ludu – Israela; abyś ich wysłuchiwał we wszystkim, o co Cię będą wzywać.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego sługi i na błaganie Twojego ludu, Izraela, i wysłuchaj ich, kiedykolwiek zawołają do Ciebie.