« 1Krl 8:52 1 Księga Królewska 8:53 1Krl 8:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Boś je ty odłączył sobie za dziedzictwo ze wszech narodów ziemskich, jakoś mówił przez Mojżesza, sługę twego, kiedyś wywiódł ojce nasze z Egiptu, Panie Boże.
2.GDAŃSKA.1881Albowiemeś je ty sobie odłączył za dziedzictwo ze wszystkich narodów ziemi, jakoś powiedział przez Mojżesza, sługę twego, gdyś wywiódł ojce nasze z Egiptu, o Panie Boże!
3.GDAŃSKA.2017Ty bowiem oddzieliłeś je sobie od wszystkich narodów ziemi na dziedzictwo, jak to powiedziałeś przez swego sługę Mojżesza, gdy wyprowadziłeś naszych ojców z Egiptu, o Panie BOŻE!
4.CYLKOWAlbowiem wyróżniłeś ich sobie na własność z pośród wszystkich ludów ziemi, jakoś to wyrzekł przez sługę Twego Mojżesza, gdy wywiodłeś ojców naszych z Egiptu, Panie Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKIWszak Tyś wydzielił ich sobie na dziedzictwo z pośród wszystkich narodów ziemi, jakoś powiedział przez pośrednictwo sługi Twego Mojżesza, gdyś, o Panie, Boże, wyprowadzał ojców naszych z Egiptu".
6.TYSIĄCL.WYD5Wszak Ty wybrałeś sobie ich ze wszystkich ludów świata na dziedzictwo, jak powiedziałeś, o Panie Boże, przez Twego sługę, Mojżesza, kiedy wyprowadziłeś naszych przodków z Egiptu.
7.BRYTYJKAGdyż Ty wybrałeś ich sobie na własność ze wszystkich ludów ziemi, jak obiecałeś przez Mojżesza, sługę twojego, kiedy wyprowadzałeś naszych ojców z Egiptu, Panie, Boże!
8.POZNAŃSKATy bowiem wybrałeś ich sobie na dziedzictwo ze wszystkich ludów ziemi, jak to powiedziałeś za pośrednictwem Mojżesza, Twojego sługi, gdy wywiodłeś naszych ojców z Egiptu, Panie mój, Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPrzecież Ty sam oddzieliłeś ich od innych ludów ziemi i wybrałeś dla siebie, aby byli Twoim dziedzictwem, tak jak to ogłosiłeś przez Mojżesza, kiedy wyprowadzałeś ojców naszych z Egiptu, o Panie nasz, Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wyróżniłeś ich Sobie na własność spośród wszystkich ludów ziemi co wypowiedziałeś przez Twojego sługę Mojżesza, kiedy z Micraim wyprowadziłeś naszych przodków, o Panie, WIEKUISTY!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTy bowiem wybrałeś ich sobie jako dziedzictwo spośród wszystkich ludów ziemi, jak zapowiedziałeś za pośrednictwem Twojego sługi Mojżesza, gdy wyprowadzałeś naszych ojców z Egiptu, PANIE, Boże!