« 1Krl 8:62 1 Księga Królewska 8:63 1Krl 8:64 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nabił Salomon ofiar zapokojnych, które ofiarował Panu, wołów dwadzieścia i dwa tysiąca, a owiec sto i dwadzieścia tysięcy: i poświęcili kościół Pański król i synowie Izraelowi.
2.GDAŃSKA.1881I ofiarował Salomon ofiarę spokojną, którą sprawował Panu, wołów dwadzieścia i dwa tysiące, i owiec sto i dwadzieścia tysięcy. A tak poświęcali dom Pański król i wszyscy synowie Izraelscy.
3.GDAŃSKA.2017Salomon złożył jako ofiarę pojednawczą, którą ofiarował PANU, dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tak król i wszyscy synowie Izraela poświęcili dom PANU.
4.CYLKOWZłożył mianowicie Salomon jako ofiarę opłatną, którą zarznął na cześć Wiekuistego, dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak to poświęcili przybytek Wiekuistego król i wszystek Izrael.
5.KRUSZYŃSKISalomon złożył na ofiary, tudzież na zapokojne, które ofiarował Bogu, dwadzieścia dwa tysiące bydła i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak król, tudzież wszyscy synowie Izraelowi poświęcili dom Boży.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Panu.
7.BRYTYJKASalomon złożył jako ofiarę pojednania Panu dwadzieścia dwa tysiące sztuk bydła i sto dwadzieścia tysięcy owiec; w ten sposób poświęcili przybytek Pański król i wszyscy synowie izraelscy.
8.POZNAŃSKASalomon zabił [na] ofiarę dziękczynną, którą złożył dla Jahwe, dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. [W ten sposób] król i wszyscy synowie Izraela poświęcili Świątynię Jahwe.
9.WARSZ.PRASKANa ofiarę pojednania dla Jahwe zabił Salomon dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. W ten sposób król i wszyscy synowie Izraela dokonali poświęcenia świątyni Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Salomon złożył jako ofiarę opłatną, którą zarżnął na cześć WIEKUISTEGO: Dwadzieścia dwa tysiące byków i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tak król i cały Israel poświęcili Przybytek WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon złożył PANU jako ofiarę pokoju dwadzieścia dwa tysiące cielców i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tak król i wszyscy potomkowie Izraela poświęcili świątynię PANA.