« 1Krl 8:65 1 Księga Królewska 8:66 1Krl 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ósmego dnia rozpuścił lud: którzy błogosławiąc królowi, poszli do przybytków swoich, weseląc się, i z ochotnem sercem dla wszystkiego dobra, które uczynił Pan Dawidowi, słudze swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.
2.GDAŃSKA.1881A dnia ósmego rozpuścił lud; którzy błogosławiąc królowi, rozeszli się do przybytków swoich, weseląc się, i ciesząc się w sercu swem ze wszystkiego dobrego, które uczynił Pan Dawidowi, słudze swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.
3.GDAŃSKA.2017A w ósmym dniu odprawił lud. Błogosławili króla i rozeszli się do swoich namiotów radośni i ciesząc się w swoich sercach z powodu całego dobra, które PAN wyświadczył Dawidowi, swemu słudze, oraz Izraelowi, swemu ludowi.
4.CYLKOWDnia ósmego zaś rozpuścił lud. I pożegnali króla i poszli do namiotów swoich weseli i dobrej myśli, z powodu wszystkiego dobra, które wyświadczył Wiekuisty słudze Swojemu, Dawidowi, i ludowi swemu izraelskiemu.
5.KRUSZYŃSKIDnia ósmego odesłał lud. A dziękując królowi, rozeszli się do swoich namiotów, weseli i rozradowani na sercu, za to wszystko dobro, jakie uczynił Bóg Dawidowi, słudze swemu, tudzież Izraelowi, ludowi swemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Dnia zaś ósmego odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radosny i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył swemu słudze, Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.
7.BRYTYJKAÓsmego dnia zaś rozpuścił lud. Błogosławili więc króla i odeszli do swoich namiotów, radośni i dobrej myśli z powodu wszelkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, swojemu słudze, i Izraelowi, swojemu ludowi.
8.POZNAŃSKAW ósmym dniu odprawił lud. Błogosławili więc króla i rozeszli się do swych namiotów radośni, w dobrym nastroju z powodu wszystkiego dobra, którym Jahwe obdarzył Dawida, swojego sługę, i Izraela, swój lud.
9.WARSZ.PRASKAÓsmego dnia [Salomon] rozesłał lud. Wracając z sercem przepełnionym radością do swoich domów, wszyscy błogosławili króla za to, że Jahwe był taki dobry dla swego sługi Dawida i dla Izraela, swojego ludu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ósmego dnia rozpuścił lud. Więc pożegnali króla i weseli oraz dobrej myśli z powodu całego dobra, które WIEKUISTY wyświadczył Swojemu słudze Dawidowi oraz Swemu israelskiemu ludowi poszli do swych namiotów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITÓsmego dnia król rozpuścił lud, a ludzie pobłogosławili go i odeszli do swoich namiotów radośni i dobrej myśli dzięki całemu dobru, które PAN wyświadczył swojemu słudze Dawidowi i swojemu ludowi Izraelowi.