« 2Krl 6:11 2 Księga Królewska 6:12 2Krl 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł jeden z służebników jego: Nie, panie mój królu, ale Elizeusz prorok, który jest w Izraelu, oznajmuje królowi Izraelskiemu wszystkie słowa, którekolwiek mówisz na pokoju twoim.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł jeden z sług jego: Nie tak, królu, panie mój; ale Elizeusz prorok, który jest w Izraelu, oznajmuje królowi Izraelskiemu słowa, które mówisz w tajemnym pokoju twoim.
3.GDAŃSKA.2017Jeden z jego sług odpowiedział: Nikt, mój panie, królu. To prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, oznajmia królowi Izraela słowa, które wypowiadasz w swoim pokoju sypialnym.
4.CYLKOWI odpowiedział jeden ze sług jego: Nie, panie mój i królu, lecz jest, tam prorok Elisza, będący w Izraelu, który powtarza królowi izraelskiemu słowa, które w komnacie twej sypialnej wypowiadasz.
5.KRUSZYŃSKIJeden z jego sług odpowiedział: "Nikt, panie mój, królu! Lecz Elizeusz prorok, który jest w Izraelu, powtarza królowi izraelskiemu słowa, które ty wypowiadasz w swoim pokoju sypialnym".
6.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu jeden ze sług jego: Nie jest tak, panie mój, królu! To Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym.
7.BRYTYJKAWtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej.
8.POZNAŃSKAJeden z jego podwładnych rzekł: - Nie! Panie mój, królu. To Elizeusz, Prorok, który jest w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu o tych sprawach, o których mówisz w swoim sypialnym pokoju.
9.WARSZ.PRASKANa to jeden ze sług odpowiedział: Nikt, królu mój i panie. To Elizeusz, prorok izraelski, powtórzył królowi izraelskiemu to, co ty powiedziałeś w twojej sypialni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeden z jego sług odpowiedział: Nie, mój panie i królu; lecz jest w Israelu prorok Elisza, co powtarza królowi israelskiemu słowa, które wypowiadasz w komnacie swojej sypialni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jeden z jego podwładnych wyjaśnił: Nikt, królu, mój panie. To prorok Elizeusz, który mieszka w Izraelu, donosi swojemu królowi nawet o tym, co mówisz u siebie w sypialni!