« 2Krl 6:4 2 Księga Królewska 6:5 2Krl 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przydało się, iż gdy jeden rąbał drzewo, spadło żelazo z siekiery w wodę: a on zawołał, i rzekł: Ach, ach, ach, panie mój! i tegom samego był pożyczył.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy jeden z nich obalał drzewo, że mu siekiera wpadła w wodę; i zawołał, mówiąc: Ach, ach, panie mój! i tać była pożyczona.
3.GDAŃSKA.2017I zdarzyło się, że jednemu z nich przy ścinaniu drzewa siekierą żelazo wpadło do wody. Zawołał wtedy: Ach, mój panie! Ta była pożyczona.
4.CYLKOWGdy tedy jeden obalał bierwiono, wpadło żelezco do wody. Krzyknął tedy i zawołał: O, panie mój, jest ono nadto pożyczone!
5.KRUSZYŃSKII stało się, że gdy jeden przybijał belkę, wpadło żelazo do wody; tedy zawołał, mówiąc: "Ach, panie mój!" a było ono pożyczone.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i on zawołał: Ach, panie! i to jeszcze pożyczona.
7.BRYTYJKAA gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: Ach, mój panie, ona była pożyczona!
8.POZNAŃSKAI zdarzyło się, że jednemu [przy] ścinaniu belki siekiera wpadła do wody. Zaczął więc biadać i wołać: - Ach! Panie mój... ona była pożyczona.
9.WARSZ.PRASKAW pewnej chwili jednemu ze ścinających drzewo siekiera [wymknęła się z ręki i] wpadła do wody. A on zawołał przerażony: Biada mi, panie mój! [Ta siekiera] była pożyczona!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy jeden obalał drzewo, żelazo wpadło do wody. Krzyknął więc, i zawołał: O, mój panie! Ono jest pożyczone!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI kiedy jeden z nich ścinał kolejną żerdź, siekiera spadła z toporzyska i wpadła do wody. Ach, panie! - wykrzyknął. - Ona była pożyczona!