« 3Moj 17:16 3 Księga Mojżeszowa 18:1 3Moj 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017PAN powiedział jeszcze do Mojżesza:
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Dalej mówił Pan do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAJahwe tak przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAJahwe przemówił do Mojżesza w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY powiedział do Mojżesza:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: