« 3Moj 18:23 3 Księga Mojżeszowa 18:24 3Moj 18:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ani się plugawcie temi wszystkiemi rzeczami, któremi się splugawili wszyscy narodowie, które ja wyrzucę przed obliczem waszem:
2.GDAŃSKA.1881Nie plugawcież się temi wszystkiemi rzeczami; bo tem wszystkiem splugawili się poganie, które Ja wyrzucam przed obliczem waszem.
3.GDAŃSKA.2017Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które wypędzam przed wami.
4.CYLKOWNie kalajcie się niczém takiém, bo wszystkiém tém skalały się ludy, które wyrzucam przed obliczem waszém.
5.KRUSZYŃSKINie popełniajcie nieczystości w żadnym z tych wypadków; przez nie to stały się nieczystymi narody, które ja wypędzę z przed oblicza waszego.
6.MIESESNie zanieczyszczajcie siebie sami tem wszystkiem, albowiem wszystkiem tem skalały się narody owe, które Ja odprawię gwoli wam,
7.TYSIĄCL.WYD5Tymi wszystkimi rzeczami się nie plugawcie, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.
8.BRYTYJKANie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam.
9.POZNAŃSKANie kalajcie się niczym takim, bo tym wszystkim kalały się narody, które Ja wyrzucam przed wami.
10.WARSZ.PRASKANie brukajcie się z żadną z tych rzeczy, bo to właśnie przez nie zbrukały się narody, które Ja będę teraz wypędzał przed wami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie kalajcie się niczym takim, bo tym wszystkim skalały się ludy, które wyrzucam przed waszym obliczem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie kalajcie się tym wszystkim! Tym wszystkim kalały się narody, które wypędzam przed wami.