« 3Moj 18:28 3 Księga Mojżeszowa 18:29 3Moj 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszelka dusza, któraby co uczyniła z tych obrzydliwości, zginie z pośrodku ludu swego.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem ktobykolwiek co uczynił z tych wszystkich obrzydliwości, zaiste wytracone będą dusze to czyniące z pośrodku ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017Bo ktokolwiek dopuści się jakiejś z tych wszystkich obrzydliwości, wszyscy, którzy tak czynią, zostaną wykluczeni spośród swego ludu.
4.CYLKOWBo ktokolwiekby popełnił którą ze wszystkich ohyd tych, zatracone będą dusze popełniające to z pośród narodu swojego.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy bowiem, którzyby dopuścili się którejkolwiek z tych obrzydliwości, to czyniący będą wykreśleni z pośrodka narodu swego.
6.MIESESAlbowiem ktokolwiek popełni cokolwiek z wszystkich tych sprośności, – osoby te zostaną wytępione, które to popełnią, z pośród ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.
8.BRYTYJKAGdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią.
9.POZNAŃSKAWszyscy zaś, którzy by się dopuścili jakiejkolwiek z tych obrzydliwości, zostaną wyłączeni spośród swego ludu.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś, którzy będą się dopuszczać takich rzeczy, zostaną wyłączeni ze społeczności swojego narodu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ktokolwiek popełni jakąś z tych wszystkich ohyd te dusze, które to popełniają, będą wytracone spośród swojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy bowiem, kto dopuszcza się którejkolwiek z tych obrzydliwości, zostanie usunięty spośród swego ludu.