« 3Moj 18:29 3 Księga Mojżeszowa 18:30 3Moj 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeżcież mandatów moich: nie czyńcie, co czynili ci, co przed wami byli, a nie plugawcie się w nich: Ja Pan, Bóg wasz.
2.GDAŃSKA.1881Strzeżcież tedy ustaw moich, nie czyniąc ustaw obrzydliwych, które czyniono przed wami, ani się plugawcie niemi; Jam Pan, Bóg wasz.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc moich ustaw, aby nie czynić żadnego z obrzydliwych zwyczajów, które były czynione przed wami, abyście nie skalali się nimi. Ja jestem PAN, wasz Bóg.
4.CYLKOWPrzestrzegajcie tedy przestrzeżenia Mojego, aby nie postępować podług ustaw ohydnych, podług których postępowano przed wami, i abyście nie kalali się niemi: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!"
5.KRUSZYŃSKIBędziecie zachowywali przykazania moje, aby nie popełnić żadnego z tych obrzydłych zwyczajów, jakie popełniali przed wami, lecz wy nie splugawicie się niemi. Jam jest Jahwe, Bóg wasz".
6.MIESESStrzeżcie, co wam strzec kazałem, ażeby nie popełniać nic ze sprośności ustanowionych, które popełniano przed wami, ażebyście nie kalali niemi siebie sami. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie dopuszczali się żadnego z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
8.BRYTYJKAToteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!
9.POZNAŃSKAZachowujcie więc moje nakazy, aby nie postępować według obrzydliwych zwyczajów - jak to czyniono przed wami - i nie pokalać się przez nie. Jam jest Jahwe, wasz Bóg!
10.WARSZ.PRASKABędziecie tedy zachowywać moje przykazania, aby uniknąć wszystkich owych niegodziwości, których dopuszczano się przed wami, aby nie ulec splugawieniu przez nie. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeżcie zatem Mojej przestrogi, aby nie postępować według ohydnych ustaw, w myśl których postępowano przed wami; nie kalajcie się nimi. Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegajcie zatem mojego nakazu i nie postępujcie według żadnej z tych obrzydliwych ustaw, którymi kierowano się w tej ziemi przed wami; nie skalajcie się nimi, gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem!