« 3Moj 18:4 3 Księga Mojżeszowa 18:5 3Moj 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeżcie praw moich i sądów, które człowiek pełniąc żyć będzie w nich: Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Przestrzegajcież tedy ustaw moich i sądów moich: które zachowywając człowiek, będzie w nich żył; Jam Pan.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem PAN.
4.CYLKOWPrzestrzegajcie tedy ustaw Moich i praw Moich, które spełniając człowiek żyje przez nie: Jam Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKIBędziecie strzedz moich praw i moich zarządzeń; gdy je człowiek będzie wypełniał, żył będzie niemi. Jam jest Jahwe.
6.MIESESPrzestrzegajcie przepisów Moich i praw Moich, które człowiek winien wykonywać, ażeby żyć wedle nich. Ja jestem Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan!
8.BRYTYJKAPrzepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!
9.POZNAŃSKAZachowujcie więc moje prawa i nakazy, bo człowiek, który będzie postępował według nich, znajdzie w nich życie. Jam jest Jahwe.
10.WARSZ.PRASKABędziecie zachowywać moje prawa i przestrzegać moich nakazów. Każdy, kto według nich będzie postępował, dzięki nim żyć będzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przestrzegajcie Moich ustaw i Moich sądów, które gdy człowiek spełnia w nich żyje. Ja jestem WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegajcie zatem moich ustaw i praw. Człowiek, który je stosuje, będzie żył dzięki nim - Ja jestem PAN!