« 3Moj 18:5 3 Księga Mojżeszowa 18:6 3Moj 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żaden człowiek do bliskiéj krwi swéj nie przystąpi, aby odkrył sromotę jéj: Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Żaden człowiek do bliskiej pokrewnej swojej nie przystępuj, aby odkrył sromotę jej; Jam Pan.
3.GDAŃSKA.2017Nikt z was nie będzie zbliżał się do swojego krewnego, by odsłonić jego nagość. Ja jestem PAN.
4.CYLKOWNikt do którejkolwiek pokrewnej swojej nie przystąpi, aby nagość odkrył: Jam Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKINikt z was wszystkich nie zbliży się do swej bliskiej krewnej, aby odkryć jej nagość: jam jest Jahwe.
6.MIESESKtokolwiekbądź do żadnej swojej osoby pokrewnej nie zbliżajcie się, ażeby odsłaniać srom. Ja jestem Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan!
8.BRYTYJKANikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan!
9.POZNAŃSKANikomu z was nie wolno obcować po małżeńsku z bliskimi krewnymi. Jam jest Jahwe!
10.WARSZ.PRASKANikt z was nie powinien się zbliżać do kobiety, która jest jego bliską krewną, aby odkryć przed nią swoją nagość: Ja jestem Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie podejdzie do którejkolwiek swojej pokrewnej, aby odkryć jej nagość. Ja jestem WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITŻaden z was nie będzie zbliżał się do kogokolwiek ze swoich bliskich krewnych, po to aby odsłonić jego nagość - Ja jestem PAN!