« Mar 2:3 Ewangelia Marka 2:4 Mar 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się do niego przecisnąć nie mogli dla tłumu odkryli przykrycie gdzie był, a odkopawszy zwiesili łożko, na którym paraliżowaty leżał.
2.WUJEK.1923A gdy go nie mogli przedeń przynieść dla ciżby, odarli dach, gdzie był, a uczyniwszy dziurę spuścili łóżko, na którem powietrzem ruszony leżał.
3.RAKOW.NTA nie mogąc się przybliżyć do niego dla tłumu, odkryli połap, tam gdzie był; i przekopawszy, spuścili łóżko, na którym Paraliżem zarażony leżał.
4.GDAŃSKA.1881A gdy do niego przystąpić nie mogli dla ciżby, odarli dach, gdzie był Jezus, a przełamawszy go, spuścili po powrozach na dół łoże, na którem leżał powietrzem ruszony.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nie mogli do niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany.
6.SZCZEPAŃSKIA nie mogąc z powodu tłumu docisnąć się {z nim} do Niego, odsłonili powałę domu, gdzie On się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którem leżał porażony.
7.MARIAWICIA gdy go nie mogli przed Niego przynieść dla ciżby, odarli dach gdzie był, i uczyniwszy otwór, spuścili łóżko, na którem leżał paraliżem rażony.
8.GRZYM1936Nie mogąc zaś docisnąć się z nim poprzez tłum, zdjęli dach w tem miejscu, gdzie był i przez taki otwór opuścili łóżko, na którem paralityk leżał.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy go z powodu tłumu nie mogli wnieść przed niego, rozebrali dach w tej części domu, gdzie był, i uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
10.DĄBR.GR.1961A gdy go z powodu tłumu nie mogli wnieść przed niego, rozebrali dach w tej części domu, gdzie się (Jezus) znajdował i uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk.
12.BRYTYJKAA gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
13.POZNAŃSKANie mogąc dojść do Niego z powodu ciżby, rozebrali dach nad miejscem, gdzie znajdował się (Jezus). I przez otwór, który zrobili, spuścili nosze ze sparaliżowanym.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ z powodu tłumu nie mogli się do Niego dostać, rozebrali nad Nim dach i przez otwór spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie mogąc się zbliżyć do niego z powodu tłumu, zdjęli dach gdzie był, wyrzucili go, oraz spuścili łoże na którym leżał paralityk.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym.
17.TOR.PRZ.A gdy nie mogli zbliżyć się do Niego z powodu tłumu, zdjęli dach nad miejscem gdzie był Jezus, i gdy go wyłamali, spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany.