« Mar 6:15 Ewangelia Marka 6:16 Mar 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Usłyszawszy lepak Herod rzekł, którego ja ściąłem Johana, ten jest, ten wstał zmartwych.
2.WUJEK.1923Co usłyszawszy Herod, rzekł: Jan, któregom ja ściął, ten wstał zmartwych.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy Herod, rzekł: Iż któregom ja ściął, Jana, ten jest, on wzbudzony jest zmartwych.
4.GDAŃSKA.1881Co usłyszawszy Herod, rzekł: Ten jest Jan, któregom ja ściął, on zmartwychwstał.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Herod o tym usłyszał, powiedział: To Jan, którego ściąłem. On zmartwychwstał.
6.SZCZEPAŃSKIA słysząc to, Herod rzekł: Jan, którego ja ściąć kazałem, ten {zmartwych}wstał!
7.GRZYM1936Co słysząc, Herod powiadał: Jan, którego ja ściąłem, ten zmartwychwstał.
8.DĄBR.WUL.1973Posłyszawszy to Herod rzekł: To Jan, któremu ściąłem głowę, ten powstał z martwych.
9.DĄBR.GR.1961Herod posłyszawszy to rzekł: To Jan, którego ściąłem, powstał z martwych.
10.TYSIĄCL.WYD5Herod, słysząc to, mawiał: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał.
11.BRYTYJKAGdy to Herod usłyszał, rzekł: To Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał.
12.POZNAŃSKAKiedy Herod usłyszał o tym, mówił: - Jan, którego ściąłem, zmartwychwstał.
13.WARSZ.PRASKALecz Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, ten, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co gdy Herod usłyszał, mówił: Ten jest Janem, którego ja ściąłem; ten powstał z martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITHerod, gdy to usłyszał, stwierdził: To Jan, którego ja kazałem ściąć, to on zmartwychwstał.
16.TOR.NOWE.PRZ.Herod słysząc to, powiedział: To jest Jan, któremu ja ściąłem głowę. To on został wzbudzony z martwych.